Laulības reģistrācijas sīkās nianses
Vai zināji, ka uz dzimtsarakstu nodaļu jādodas ne ātrāk kā sešus mēnešus pirms nospraustā kāzu datuma, bet ne vēlāk kā mēnesi pirms? Tas nozīmē, ka laulību pieteikums būs derīgs sešus mēnešus.
Muzeju nakts ietvaros rīko bezmaksas laulību reģistrāciju Tukumā
Jau otro gadu pēc kārtas Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa iesaistās Muzeju nakts rīkotajos pasākumos, piedāvājot pāriem laulību reģistrēt nodaļā laikā no 17.00 līdz 23.30, tātad - naktī. Pēc laulību reģistrācijas pārim tiek piedāvāts izmantot Tukuma Durbes pils pakalpojumus ( šampanietis, uguņošana u.t.t.), pēc ceremonijas pāri gaida arī kāds īpašs pārsteigums.
Labākais laiks laulību reģistrācijai?
Vadoties pēc vairāku pāru pieredzes labākais laiks laulību reģistrācija ir 12:00 – 13:00. Līgavai ir pietiekami daudz laika sagatavoties, mierīgi izgulēties un nenervozēt!
Cik maksā kāzas pie jūras?
Laulību var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā (neatkarīgi no dzīvesvietas) vai baznīcā. Personām, kuras vēlas doties laulībā, par to ir jāiesniedz kopīgs noteikta parauga iesniegums dzimtsarakstu nodaļā. Pēc iesnieguma pieņemšanas notiek izsludināšana, izliekot sludinājumu redzamā vietā. Laulību dzimtsarakstu nodaļā noslēdz pēc izsludināšanas termiņa, bet ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām. Reģistrējot laulību tiek izsniegta laulības apliecība.
5 lietas, kas tev jāzina par laulības līgumu
Laulība pati par sevi ir juridiska vienošanās, tas pats par sevi ir līgums starp diviem cilvēkiem, kurā viņi uzņemas noteiktas saistības. Laulības ligums ir tāda pati vienošanās ar juridisku spēku starp diviem cilvēkiem kā pati laulība. Materiālo attiecību pusi vislabāk sakārtot, kamēr attiecībās valda patīkama gaisotne, un, protams, ideāli, ja laulātais pāris nekad nenonāk līdz mantas dalīšanai.
Laulāto līgums - kas tas ir?
Ar laulības līgumu tiek noteiktas attiecības, kas saistītas ar laulāto īpašumu. Laulības līguma slēdzēji ir personas, kas noslēdz laulību likuma noteiktā kartībā, turklāt viņiem jābūt tiesību un arī rīcībspējīgiem.

Rakstu saraksts

Laulības reģistrācijas sīkās nianses

Vai zināji, ka uz dzimtsarakstu nodaļu jādodas ne ātrāk kā sešus mēn...

Muzeju nakts ietvaros rīko bezmaksas laulību reģistrāciju Tukumā

Jau otro gadu pēc kārtas Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa iesaistā...

Labākais laiks laulību reģistrācijai?

Vadoties pēc vairāku pāru pieredzes labākais laiks laulību reģistrācija ir 12:00 – 13...

Cik maksā kāzas pie jūras?

  Laulību var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā (neatkarīgi no dzīvesviet...

5 lietas, kas tev jāzina par laulības līgumu

Laulība pati par sevi ir juridiska vienošanās, tas pats par sevi ir līgums starp divi...

Laulāto līgums - kas tas ir?

Ar laulības līgumu tiek noteiktas attiecības, kas saistītas ar laulāto īpašumu. Laulī...

 

uz augšu