Lai uzzinātu sadarbības noteikumus, raksti mums uz e-pastu vai zvani. Labprāt atbildēsim uz visiem jūsu jautājumiem. 

 

 

Zvani: +371 26298742        

Raksti: vedejiemlv@gmail.com vai info@vedejiem.lv        

Adrese: Lāčplēša iela 9, Rīga, LV -1010

 

                       

uz augšu