Kontakti

Nosaukums: Šūpoļu parks Ķeipenē
Adrese: Zuši, Ķeipenes pag., Ogres nov.
Tālrunis: 28679934
E-pasts: Sūtīt e-pastu

Papildus info

Jaunlaulāto un viņu viesu uzņemšana kāzu dienā ir liela atbildība - šī diena paliks visu atmiņā uz mūžu. Šūpojoties šajā dienā savas dzimtas, tuvo un mīļo cilvēku klātbūtnē, kad visi domā labas domas, ir vienoti sirds atvērtībā un ticībā labajam, jaunais pāris uzņem īpaši daudz pozitīvās enerģijas. Šūpošanās ir darbība, kurā tiek uzņemts divu indivīdu kopīgas kustības plūdums un ritms. Šūpošanās jauno pāri pārnes citā apziņas līmeni, kur pastāv kopīgi piepildāmie mērķi un ieceres. Šūpošanās veicina pāreju no „es” uz „mēs" – divu indivīdu saskanīgā savienībā. Un, protams, pāra izšūpošanās jaunajiem cilvēkiem ir viens no pirmajiem ģimeniskajiem notikumiem.


Ceļš cauri visām šūpolēm, kopīgi izejot, simboliski caurvij cilvēka dzīvi. Takas svētku dienā staigājamas viegli- kā šūpojoties šūpolēs, kas pašas nes augstāk un augstāk.

Pat vispieredzējušākajiem kāzu viesiem Šūpoļu parkā ir interesanti, jo iešūpoties jaunajā dzīvē praktiskā nozīmē nekur citur Latvijā nav iespējams.

Jaunā pāra Dzīves laivu Milžu šūpolēs ar labiem vārdiem iešūpo visi klātesošie, katram pie šūpošanas roka jāpieliek, katram jāsaka savs veltījums. Un laivai pašai jānorimst- lai vīram un sievai dzīves plūdums rāms un saskanīgs, lai viss notiek īstajā brīdī un kopīgā ritmā. Seko jaunā pāra kāpiens skatu tornī, lai uz četrām debess pusēm aizskanētu teiktie Stiprie vārdi, kas kā dāvana no Šūpoļu parka tiks paņemti līdzi.
Pēc jaunā pāra izšūpošanas, lai veicinātu abu dzimtu vienotību, vienas puses radi Dzīves laivā šūpo otras puses radus- kā dzīvē, kur nāksies iepazīt vieniem otrus, nāksies sadarboties un šur tur arī pielāgoties- šūpoles sniedz šo mācību- kā pa viļņu galiem, viegli jo viegli visām lejām pāri.


Kad visi izšūpojušies, viesi izkārtojas pa Skatu torņa trejiem stāviem – lai kopīgā dziesma izdodas varena- ieskandinot tuvāku un tālāku vidi, visdziļākās stīgas sevī un citos. Tādi mirkļi saviļņo sirdi, dziļi iegulst atmiņā.

Kāzu programmā iekļauti interesanti stāstījumi par šūpošanās iedarbību uz cilvēku, pārdomas par dzīves ritu, teikas un nostāsti par precībām, pamācošas dzīves spēles par „pāru dabūšanos” ne tik nopietnā izpildījumā. Ja pasākumā piedalās vecāki vai vecvecāki- tos šūpojam Vālodzes šūpulīti, dziedot „Aijā, žūžu”- katram pa pantiņam. Savukārt vecāki sasēst pie šūpoļu Galdiņa- lai tāpat satiktos turpmākajās gaitās, vienojoties jaunās ģimenes atbalstā.

Viesiem patīk kopīgi izšūpoties- tā, ja visi vīri vienlaicīgi sakāpj Laimes šūpolēs, tad sievām brangi jāšūpo, bet pēc tam vīri izšūpo savas sievas tā, ka bailīgākās lūdzas mitēties. Cik stipri šūpo, tik Laimes piešūpo. Bet jaunajam pārim šajās šūpolēs cits vēlējums- tas pārsteigums. Laimes ratā pirmās sēstas sievas- tad vīri zina teikt, ko tām vajag mazināt un ko veicināt, pēc tam vīru kārta- lai sievas var piekoriģēt to iedabu pēc sava prāta un ieskatiem. Visiem ir jautri.
Pastaigas noslēdzas pie varenā ozola- tas savā pāri par 300 gadiem ilgajā mūža daudz spēka, varenības uzkrājis. Kā aužot Laimas jostu, viesi trijām kārtām savijās, lai ozola spēku ņemtu un vairotu. Zem kuplajiem ozola zariem kopīgi nodziedama viszināmākā latviešu spēka dziesma- „Bēdu manu lielu bēdu”.


Interesanta izvēršas fotografēšanās šūpolēs, piemēŗam, no skatu torņa pakājes viesiem mājot sveikas Jaunajam pārim, tāpat pie Varenā ozola, Vālodzes šūpulītī, guļot Laimes šūpolēs un citās skaistās vietās.

Pēc ražīgas darbošanās laiks mielastam. Šūpoļu parkā ir iekārtota Pavarda vieta ar uguns trauku, kur jaunais pāris iekur sava pavarda pirmo liesmu, tad sēstas pie Baltā galda. Viesi iekārtojas pie apkārtējiem galdiņiem, kas veidoti no koka un stikla. Te Gausa mātes valstība. Tiek baudīti līdzņemtie cienasti un trejdeviņu zālīšu tēja no mākslinieces speciāli Šūpoļu parkam gatavotajiem tējas traukiem- tie balti, ar lauku ziediem rotāti. Bet, pirms došanās pie galda, visiem jāiziet Sidraba akas veltījums- ar akas ūdens skaidrību un Baltu zīmju spēku.

Programma ir plānota stundas līdz divu stundu garumā, bet ilgumu var mainīt atkarībā no vēlmēm un apstākļiem. Ja, piemēram, laulības notiek agrā pēcpusdienā, bet mielasts iecerēts tikai vakarā, tad šis laiks ir jāaizpilda- tādā gadījumā noder viss stāstījums, mierīgi var iziet visas iecerētās rotaļas, pamācīties skaitāmpantus, savīt vijas no 3,4,6,8,9, pavedieniem un pie katrām šūpolēm pakavēties ilgāk. Ja Šūpoļu parka apmeklējumam veltītais laika sprīdis ir ierobežots, nākas koncentrēties uz pašu būtiskāko.

Parasti kāzinieki vēlas arī atgūt spēkus, nedaudz atpūsties, ja laika plānojums to pieļauj. Tam teritorijā tiek novietoti galdi un krēsli, kur brīvi baudīt dienas skaistumu.

Kā atsevišķs pakalpojums tiek piedāvātas Kāzu čigānu izdarības. Dienā kāzinieku braucienu piebremzēs mūsdienīgā tematikā izspēlēti kāzu vārti. Bet vakarā, pirms mičošanas, uz svinību vietu laimi vēlēt ar visu savu saimi atnāks čigāns, vedot Laimes lāci.

Karte:

uz augšu