Otrdiena, 14 Oktobris 2014 14:02

5 lietas, kas tev jāzina par laulības līgumu

Laulība pati par sevi ir juridiska vienošanās, tas pats par sevi ir līgums starp diviem cilvēkiem, kurā viņi uzņemas noteiktas saistības. Laulības ligums ir tāda pati vienošanās ar juridisku spēku starp diviem cilvēkiem kā pati laulība. Materiālo attiecību pusi vislabāk sakārtot, kamēr attiecībās valda patīkama gaisotne, un, protams, ideāli, ja laulātais pāris nekad nenonāk līdz mantas dalīšanai.

 

Laulības ligums

 

1. Laulības līgums slēdzams tikai notariālā formā.

 

2. To nevar parakstīt vispirms viens no laulātajiem un pēc tam nosūtīt to parakstīšanai otram, kā tas būtu iespējams, slēdzot citus līgumus.

 

3. Laulības līgumu var slēgt tiklab Latvijas pilsoņi, kā arī Larvijas pilsonis ar ārvalstnieku. Laulāto mantisko attiecību režīmu regulēs Latvijas Civillikums, ja laulāto dzīvesvieta ir Latvija. Ja laulāto manta atrodas Latvijā, viņi šīs mantas ziņā ir pakļauti Latvijas likumam arī tad, ja viņiem pašiem nav dzīvesvietas Latvijā.

 

4. Šo līgumu var slēgt gan pirms došanās laulībā, gan arī laulības laikā, bet to reģistrē tikai pēc laulības noslēgšanas. Laulības laikā to var izbeigt vai grozīt, laulātajiem labprātīgi vienojoties. Mainoties viena vai otra laulātā mantiskajam stāvoklim, pastāv iespēja, ka šāds līgums vienam vai otram līdzējam, it īpaši laulības šķiršanas gadījumā, kļūst neizdevīgs, tomēr tas nav pamats līguma atcelšanai, ja vien līdzēji par to nevienojas labprātīgi.

 

5. Sastādot laulības līgumu, tajā nosaka ne tikai mantisko režīmu, bet var iekļaut punktus par laulātā saistībām pēc šķiršanās, piemēram, pie kā dzīvos bērni un maksājamo uzturlīdzekļu apmēru. Likums neaizliedz vecākiem jebkādā veidā panākt vienošanos par materiālās palīdzības nodrošināšanu bērnu audzināšanai, un tas nav pretrunā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma normām.

 

Informāciju par Laulības līgumiem var meklēt Civillikumā no 114. līdz 145. pantam.

 

 

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus

Rakstu saraksts

Atmiņās paliekošas ceremonijas vietas | Vienkāršas idejas kāzu ceremonijai

Nav viegls uzdevums atrast savu ideālo ceremonijas vietu, jo kāzas i...

Kāzu ceremonija kā īstā Itālijas provincē | Sabiles Vīna kalnā

Pavasarī Sabiles Tūrisma informācijas centru patīkami pārsteidza Dīn...

Laulības reģistrācijai būt mēdz dažādas izmaksas | Cik maksā laulības reģistrācija?

Laulību var noslēgt personas, kuras ir jāiesniegušas kopīgi noteikta parauga iesniegu...

Meklē romantisku kāzu ceremoniju vietu ar daudzveidības iespējām vienuviet?

Meklē romantisku kāzu ceremoniju vietu vai pieturvietu fotosesijai? Ar ūdenstilpnēm, ...

Laulības reģistrācijas sīkās nianses

Vai zināji, ka uz dzimtsarakstu nodaļu jādodas ne ātrāk kā sešus mēnešus pirms nospra...

Muzeju nakts ietvaros rīko bezmaksas laulību reģistrāciju Tukumā

Jau otro gadu pēc kārtas Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa iesaistās Muzeju nakts rī...

Labākais laiks laulību reģistrācijai?

Vadoties pēc vairāku pāru pieredzes labākais laiks laulību reģistrācija ir 12:00 – 13...

Cik maksā kāzas pie jūras?

  Laulību var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā (neatkarīgi no dzīvesviet...

5 lietas, kas tev jāzina par laulības līgumu

Laulība pati par sevi ir juridiska vienošanās, tas pats par sevi ir līgums starp divi...

Laulību ceremonija mājās

Ja ir pietiekami daudz vietas, tad ir jauki rīkot kāzas mājās. Lielāko istabu, parast...

Laulāto līgums - kas tas ir?

Ar laulības līgumu tiek noteiktas attiecības, kas saistītas ar laulāto īpašumu. Laulī...

uz augšu