Svētdiena, 18 Marts 2018 18:59

Laulības reģistrācijai būt mēdz dažādas izmaksas | Cik maksā laulības reģistrācija?

Laulību var noslēgt personas, kuras ir jāiesniegušas kopīgi noteikta parauga iesniegumu dzimtsarakstu nodaļā. Pilngadīgi Latvijas pilsoņi vai pilngadīgi Latvijas nepilsoņi iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski tajā dzimtsarakstu nodaļā, kurā vēlas noslēgt laulību, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Ja laulību paredzēts reģistrēt baznīcā, dzimtsarakstu nodaļa izsniedz izziņu par laulības reģistrēšanai nepieciešamo dokumentu pārbaudi. 

 

FOTO: Agneta Jonele | Svētkus organizēja: bannté | Bannte FOTO: Agneta Jonele

 

Laulību dzimtsarakstu nodaļā reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā, klātesot personām, kuras stājas laulībā, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Pēc laulības reģistrācijas tiek izsniegta laulības apliecība. Minimālā valsts nodeva par laulības reģistrāciju ir 14 eiro.

 
Kā notiek laulību reģistrācija Latvijā?
  

Laulību reģistrācijas kārtību Latvijas Republikā nosaka Civillikums un Civilstāvokļa aktu likums. 

 

- Civillikums. Pirmā daļa. Ģimenes tiesības | likumi.lv/doc.php?id=90223

 

- Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums | likumi.lv/doc.php?id=253442

 

- LR MK 03.09.2013 noteikumi Nr.761 -Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem- |  likumi.lv/doc.php?id=259879

 

- LR MK 24.09.2013 noteikumi Nr.906 -Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu- | likumi.lv/doc.php?id=260214

 

- Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums | likumi.lv/doc.php?id=191209

 

Ja jaunais pāris vēlas laulāties baznīcā, tad mācītājam ir jāiesniedz iesniegums. Tālākā kārtība ir tāda pati, kā iesniedzot iesniegumu dzimtsarakstu nodaļās. Ja līgava un līgavainis pieder pie evaņģēliskās luterāņu, Romas katoļu, pareizticīgo, vecticībnieku, metodistu, baptistu, septītās dienas adventistu vai Mozus ticīgo (judaistu) konfesijas un vēlas salaulāties pie savas konfesijas garīdznieka, kuram ir attiecīgās konfesijas vadības atļauja, par izmaksām un izbraukuma ceremonijas nodevu jāvienojas attiecīgajā draudzē.  

 
Cik Dzimsarakstu nodaļas ir Latvijā?
 

Latvijā jauno pāru rīcībā ir 121 dzimtsarakstu nodaļa un laulības reģistrācija nav jāveic pēc līgavas vai līgavaiņa dzīvesvietas.

 

- Iesniegšanas brīdī jābūt klāt abām pusēm. Personām, kuras vēlas reģistrēt laulību, jābūt līdzi Latvijā derīgam personu apliecinošs dokumentam un jāuzrāda oriģināls. 

 

- Ja plāni mainās vai notiek kāda iepriekš neparedzēta situācija, laulību datumu var mainīt, atnākot uz dzimtsarakstu nodaļu un uzrakstot par to iesniegumu.

 

- Jaunā pāra izvēlētā Dzimtsaraksta nodaļa var reģistrēt laulību tikai Dzimtsaraksta nodaļas administratīvajā teritorijā.

 

- Uz laulības reģistrāciju vēlams ieratsies 20 minūtes pirms ceremonijas sākuma.

 

- Laulātie var palikt katrs savā uzvārdā, sieva var pāriet vīra uzvārdā, vīrs – sievas uzvārdā, var arī veidot kopīgu dubultuzvārdu.

 

- Lai pāris varētu reģistrēties vasarā, mēdz būt, ka dažās dzimsarakstu nodaļās dokumenti jānokārto jau ziemā. Tomēr jāatceras, ka iesniegums ir derīgs tikai sešus mēnešus pēc izsludināšanas termiņa beigām.

 

- Par laulības reģistrēšanu ārpus dzimtsarakstu nodaļas jāmaksā līdz pat 300 eiro atkarībā no pašvaldības, jo tā nosaka nodevas lielumu un jārēķinās ar papildu izmaksām.

 
Cik izmaksā laulāties ārpus Dzimtsaraksta nodaļas | Brīvā dabā | Muižas teritorijā | Lauku mājās 
 

Dzimsarakstu nodaļa | Liepāja

Pēc īpaša pieprasījuma, savstarpēji vienojoties citā piemērotā vietā - 250,00 EUR


 

 Dzimtsarakstu nodaļa | Mārupe

Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonijas vadīšana ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām - 203,00 EUR; citu pašvaldību iedzīvotājiem-  243,00 EUR


 

 Dzimtsarakstu nodaļa | Ventspils

Svinīga ceremonija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas citā laulības reģistrācijai piemērotā vietā Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā - 150,00 EUR


 

 Dzimtsarakstu nodaļa | Ķekava

Par laulību reģistrāciju ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām, dokumentu nogādāšanu, ceremonijas vietas apskati, nokļūšanu uz laulību ceremonijas vietu un atpakaļ sākot ar 2013. gada 2. aprīli  noteikta maksa - 172,17 EUR


 

Dzimtsarakstu nodaļa| Valmieras

Par laulības svinīgu reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un atbilstošus apstākļus 150.00 EUR.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Gulbene 

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām (brīvā dabā) - 64,40 EUR + transportu ārpus dzimtsarakstu nodaļas uz laulības reģistrācijas vietu un atpakaļ nodrošina laulības slēdzēji. 


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Talsi

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija ārpus nodaļas telpām, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina piemērotus apstākļus (cenā iekļauti transporta izdevumi  un ceremonijas vadītāja darba samaksa) - 150,00 EUR.


 

Dzimtsarakstu nodaļa|Jelgava

 Par laulības svinīgu reģistrāciju ārpus dzimtsarakstu nodaļas Jelgavas novada pašvaldības  teritorijā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus un  atbilstošus apstākļus - 102.85 EUR


 

Dzimtsarakstu nodaļa| Saldus

Svinīga laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – 72,00 EUR, ja vismaz viens no laulājamajiem ir deklarējis dzīves vietu Saldus novadā.

Svinīga laulību reģistrācija ārpus Dzimtsarakstu nodaļas telpām – 144,00 EUR, ja neviens no laulājamajiem nav deklarējis dzīves vietu Saldus novadā.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Nīca

Notiek ārpus Dzimtsarakstu nodaļas. Svinīga ceremonija. Piedalās personas, kuras vēlas noslēgt laulību, liecinieki, viesi. Svinīga ceremonija pēc savstarpējas vienošanās - 210,00 EUR.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Madona

Laulības noslēgšanas rituāla sagatavošana un vadīšana, reģistrējot laulību ārpus nodaļas telpām (izņemot pagastu pārvaldes telpas) - 86,08 EUR.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Jaunpils

Svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils ceremoniju zālē - 150,00 EUR, svinīga laulību ceremonija Jaunpils pils pagalmā - 250,00 EUR.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Limbaži

Svinīga laulības reģistrācijas ceremonija citā piemērotā vietā, ja personas, kuras vēlas noslēgt laulību, nodrošina laulības reģistrācijai piemērotus vai atbilstošus apstākļus (cenā iekļauts – ierakstu mūzika, transporta izdevumi) - 120,90 euro.

5. Svinīgas laulības reģistrācijas ceremonija Igates vai Bīriņu pilī vai to teritorijās (cenā iekļauts - deklamētājs, ierakstu mūzika, transporta izdevumi) - 163,50 euro.


 

Dzimtsarakstu nodaļa | Rīga

Laulības svinīga reģistrācija ārpus dzimtsarakstu nodaļas telpām 150,00 EUR stundā.


 

Pieslēdzieties, lai rakstītu komentārus

Rakstu saraksts

Atmiņās paliekošas ceremonijas vietas | Vienkāršas idejas kāzu ceremonijai

Nav viegls uzdevums atrast savu ideālo ceremonijas vietu, jo kāzas i...

Kāzu ceremonija kā īstā Itālijas provincē | Sabiles Vīna kalnā

Pavasarī Sabiles Tūrisma informācijas centru patīkami pārsteidza Dīn...

Laulības reģistrācijai būt mēdz dažādas izmaksas | Cik maksā laulības reģistrācija?

Laulību var noslēgt personas, kuras ir jāiesniegušas kopīgi noteikta parauga iesniegu...

Meklē romantisku kāzu ceremoniju vietu ar daudzveidības iespējām vienuviet?

Meklē romantisku kāzu ceremoniju vietu vai pieturvietu fotosesijai? Ar ūdenstilpnēm, ...

Laulības reģistrācijas sīkās nianses

Vai zināji, ka uz dzimtsarakstu nodaļu jādodas ne ātrāk kā sešus mēnešus pirms nospra...

Muzeju nakts ietvaros rīko bezmaksas laulību reģistrāciju Tukumā

Jau otro gadu pēc kārtas Tukuma novada Dzimtsarakstu nodaļa iesaistās Muzeju nakts rī...

Labākais laiks laulību reģistrācijai?

Vadoties pēc vairāku pāru pieredzes labākais laiks laulību reģistrācija ir 12:00 – 13...

Cik maksā kāzas pie jūras?

  Laulību var noslēgt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā (neatkarīgi no dzīvesviet...

5 lietas, kas tev jāzina par laulības līgumu

Laulība pati par sevi ir juridiska vienošanās, tas pats par sevi ir līgums starp divi...

Laulību ceremonija mājās

Ja ir pietiekami daudz vietas, tad ir jauki rīkot kāzas mājās. Lielāko istabu, parast...

Laulāto līgums - kas tas ir?

Ar laulības līgumu tiek noteiktas attiecības, kas saistītas ar laulāto īpašumu. Laulī...

uz augšu